043-473333-4 thongthaiautoplus@gmail.com

GS Battery

GS Battery

edit543-039

วิธีการดูแลรักษาที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

1. หมั่นตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่  อย่าให้มีรอยแตกร้าว  เพราะจะทำให้น้ำกรดและน้ำกลั่นภายในไหลออกมาทำลายผิวและสีของรถยนต์  นอกจากนี้ยังทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วและไม่เก็บประจุไฟฟ้า
2. ตรวจสอบและทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ  ถ้ามีคราบเกลือเกิดขึ้นให้ทำความสะอาด  โดยใช้น้ำร้อนเททำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่และเช็ดขั้วสายไฟให้แห้ง  แล้วทาด้วยจารบีเพื่อให้ไฟเดินสะดวก
3. ตรวจสภาพของระดับน้ำกลั่นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งหรือเร็วกว่านั้น
4. กรณีที่รถสตาร์ทติดยาก  ไฟหน้ารถไม่ค่อยสว่าง  แตรไม่ค่อยดัง  เครื่องเล่นเทปเสียงยาน  แสดงว่าไฟไม่พอควรนำแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟเพิ่มพร้อมกับให้ช่างผู้ชำนาญระบบไฟรถยนต์ตรวจสอบอีกครั้ง
5.  ตรวจเช็คจุกแบตเตอรี่  ต้องขันให้แน่นทุกครั้งและที่รูระบายอากาศต้องไม่อุดตัน
6. ควรศึกษาการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่  และไดชาร์จเพื่อที่จะให้วงจรการไหลของไฟฟ้าเป็นไปด้วยดี
7.  ควรเติมน้ำกลั่นให้ได้ระดับที่กำหนด  ไม่ควรต่ำหรือสูงเกินไป
8.  การจอดรถทิ้งไว้นานกว่า  3  สัปดาห์  มีผลทำให้แผ่นธาตุเสื่อมไวและคุณภาพการเก็บไฟลดต่ำลง

สัญญาณเตือน  เมื่อแบตเตอรี่เริ่มเสื่อม

1.   เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก  เนื่องจากแบตเตอรี่ไม่มีกำลังไฟพอที่จะไปหมุนมอเตอร์สตาร์ทได้ตามปกติ
2.   ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อยกว่าปกติ  อาจมีสาเหตุมาจากแบตเตอรี่มีรอยร้าวหรือเกิดความร้อนในการทำปฏิกิริยาทางเคมีค่อนข้างสูง  เนื่องจากการใช้งานในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ
3.   ระบบไฟส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทำงานด้อยลงไป
4.   ใช้งานมานานกว่า 1.5 – 2  ปี  โดยไม่ค่อยได้ดูแลรักษา
5.   แผ่นธาตุบวมหรือชำรุดจนไม่อาจสร้างกระแสไฟได้เท่าเดิม ซึ่งอาจส่งผลให้เปลือกหม้อแบตเตอรี่บวมตามไปด้วย

สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อม
ชนิด
สาเหตุ
ผล
1. สิ่งปนเปื้อนในน้ำกรด  – สารปนเปื้อนจากแผ่นธาตุ

– ไอน้ำมันในรถยนต์

– ฝุ่นละออง

– แบตเตอรี่เก็บไฟไม่อยู่

– เกิดปฏิกิริยาเคมีไม่สมบูรณ์

2. โอเวอร์ชาร์จ – ความแข็งแรงแผ่นธาตุ

– Alternator เสีย

– Active Compound  เสื่อม

– แบตเตอรี่สูญเสียน้ำกรดอย่างรวดเร็ว

– แผ่นธาตุถูกทำลายและน้ำกรดปนเปื้อน

3. ไม่ชาร์จ – Alternator เสีย

– ขั้วบวกมีขี้เกลือเกาะ

– แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จ
 4. ไฟรั่ว – ติดตั้งเครื่องเสียง

– ดัดแปลงระบบไฟฟ้า

– แบตเตอรี่สูญเสียพลังงาน
 5. ช็อตภายใน  – สั่นสะเทือน

– โอเวอร์ชาร์จ

– เกิดการลัดวงจรทำให้แบตเตอรี่เสีย

 

editN120-115F51 editHybrid+EXTRA-150 editHybrid+EXTRA-120 edit560-059
edit543-039 edit543-039 edit110D26L-MF edit75D26L-MF
edit46B24L-MF edit38B19R-MF edit38B19L-MF